Услови и правила

Услови и правила Hanukeii

 

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВОЈ УСЛОВИ ВНИМАРНО

 

Овие општи услови експресно ги регулираат односите помеѓу Индиком Европа 2015 сл (компанија што е сопственик на трговската марка) Hanukeii) со регистрирана канцеларија во Кале Зурбано 41, Бајо Искејерда 28010, Мадрид и со CIF ESB87341327 и трети лица (во натамошниот текст „Корисници“) кои се регистрираат како корисници и / или купуваат производи преку онлајн продавницата на страницата официјална веб-страница на Hanukeii (http://www.hанукеи. Со", во понатамошниот текст" Продавница ").

 

2. ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ

2.1 Корисникот се согласува, генерално, да ја користи продавницата, да ги купува производите и вредно да ја користи секоја од услугите на продавницата, во согласност со законот, моралот, јавниот ред и одредбите на овие Општи услови, и исто така мора да се воздржите од употреба на кој било начин што може да го попречи, оштети или наруши нормалното работење и уживање во продавницата од страна на корисниците или што може да повреди или предизвика штета на стоките и правата на Hanukeii, неговите добавувачи, Корисниците или воопшто на која било трета страна.

 

3. ПРОИЗВОДИ И ЦЕНИ

3.1         Hanukeii го задржува правото да одлучува, во кое било време, за производите што им се нудат на корисниците преку продавницата. Особено, може во секое време да додадете нови производи на понудените или вклучени во продавницата, се разбира дека освен ако не е поинаку предвидено, таквите нови производи ќе се регулираат според одредбите на овие општи услови. Исто така, го задржува правото да престане да обезбедува или олеснува пристап и употреба во кое било време и без претходно известување за која било од различните класи на производи што се нудат во продавницата.

 

3.2 Производите вклучени во Продавницата ќе одговараат на најсигурен можен начин што технологијата за веб-приказ им го дозволува на производите што навистина се нудат. Карактеристиките на производите и нивните цени се појавуваат во Продавницата. Цените наведени во Продавницата се во евра и не вклучуваат ДДВ, освен ако не е поинаку наведено.

 

4. ПОСТАПКА И ФОРМА НА ПЛААЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

4.1 Во рок од максимум дваесет и четири (24) часа, Hanukeii ќе испрати е-пошта до Корисникот, потврдувајќи го купувањето. Рече е-пошта ќе додели референтен код за набавка и ќе ги детализира карактеристиките на Производот, нејзината цена, трошоците за испорака и деталите за различните опции за плаќање на Производите до Hanukeii.

 

4.2 Корисникот кој купува производ преку Продавницата мора да изврши плаќање преку платните системи специфично наведени во Продавницата.

 

4.3         Индиком Европа 2015 г. Willе ги архивира електронските документи во кои е формализиран договорот, испраќајќи копија до Корисникот откако ќе се изврши купувањето. Договорот ќе биде склучен на шпански јазик.

 

4.4 Потврдата за нарачката испратена од Hanukeii Не важи како фактура, само како доказ за набавка. Фактурата што одговара на неа ќе биде испратена со Производот.

 

5. ПРАВО НА ОТВОР

5.1 Корисникот има право на повлекување со кое може да контактира Hanukeii преку е-пошта на следнава адреса: контакт @ чанукеи.com и откажете се од купувањето во рок не подолг од седум (7) работни дена, сметано од приемот на производот. Производот мора да биде испратен заедно со уредно пополнетиот лист за враќање и копија од испратницата или фактурата, соодветно пополнета, а Корисникот-купувач ќе биде одговорен за директните трошоци за враќање на производот. Реченото враќање ќе се изврши во согласност со упатствата што Hanukeii Информирајте го Корисникот како одговор на нивното известување за вежбата за повлекување. Корисникот мора да го врати Производот во рок од најмногу седум (7) дена од денот Hanukeii наведете ја формата на враќање.

 

5.2 Повлекувањето повлекува враќање на уплатената сума. За да го направите ова, клиентот мора да го наведе на повратниот лист бројот и имателот на кредитната картичка на која Hanukeii Мора да ја извршите уплатата. Терминот за наведената исплата ќе биде утврден во законот.

 

5.3 Правото на повлекување не може да се користи кога производот не е вратен во оригиналното пакување и кога производот не е во совршена состојба.

 

6. УСЛУГА ЗА КЛИНТЕР

6.1 За секој инцидент, тврдење или искористување на нивните права, Корисникот може да испрати е-пошта на адресата contact @ Hanukeii. Ком.

 

7. УСЛУГА ЗА ДОСТАВУВАЕ ДОМА

7.1 Територијалниот обем на продажба преку Продавницата е исклучиво за територијата на Европската унија, така што услугата за испорака ќе биде само за таа територија. Производите купени преку Продавницата ќе бидат испратени на адресата за испорака означена од Корисникот откако ќе биде потврдена уплатата, а максималниот период на испорака е триесет (30) дена утврден по правило во Законот.

 

7.2 Услугата за испорака на Hanukeii Се спроведува во соработка со различни логистички оператори со признат престиж. Нарачките нема да бидат доставени во PO Box или во хотели или други не-постојани адреси.

 

7.3 Трошоците за испорака не се вклучени во цената на производите. За време на стекнувањето на производот, корисникот ќе биде информиран за точните трошоци за испорака.

 

8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

8.1 Корисникот потврдува дека сите елементи на продавницата и секој од производите, информациите и материјалите содржани во нив, брендовите, структурата, изборот, нарачката и презентацијата на нивната содржина и компјутерските програми што се користат во односот со нив, се заштитени со правата на интелектуална и индустриска сопственост на Hanukeii или на трети страни, и дека Општите услови не му ги припишуваат во однос на споменатите права од индустриска и интелектуална сопственост друго друго право од оние кои се конкретно предвидени во истото.

 

8.2 Освен ако не е овластено од страна на Hanukeii или, како што може случајот, има соодветни права од трети лица, или освен ако тоа не е законски дозволено, Корисникот не смее да репродуцира, трансформира, менува, расклопува, инженер со обратна насока, дистрибуира, изнајмува, позајмува, става на располагање, или да дозволи пристап до јавноста преку која било форма на јавна комуникација на кој било од елементите наведени во претходниот став. Корисникот мора да ги користи материјалите, елементите и информациите до кои пристапува преку употреба на Продавницата само за свои потреби, принудувајќи се да не изврши, директно или индиректно, комерцијална експлоатација на материјалите, елементите и информациите добиени преку истото

 

8.3 Корисникот мора да се воздржи од заобиколување или манипулирање со какви било технички уреди утврдени со Hanukeii или од трети страни во Продавницата.

 

9. ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

9.1 Во согласност со Законот 15/99 LOPD, ве известуваме дека вашите лични податоци и други информации обезбедени преку формуларот за регистрација, како и од извршените трансакции, ќе бидат вклучени и чувани во досие за обработка, сопственост на Hanukeii, сè додека не се бара нејзино откажување. Третманот ќе биде наменет за развој и извршување на продажбата, персонализирано внимание на производите и услугите што ги стекнува и подобрување на споменатото внимание, како и промоција на сопствени производи и услуги и на оние на трети компании поврзани со Hanukeii.

Исто така, вие сте информирани дека вашите податоци ќе бидат ставени на располагање на здружените компании за наведените цели. Hanukeii Willе ги третира овие податоци со најголема доверливост, како единствен и ексклузивен примател на истите, а не правење задачи или комуникации на трети страни, освен оние што се наведени во тековните регулативи.

Корисникот изрично го овластува упатувањето, дури и преку електронски средства, од Hanukeii и гореспоменатите субјекти, комерцијални комуникации и промотивни понуди и натпревари. □ да, прифаќам.

 

9.2 Корисникот може да ги оствари правата за пристап, исправување, спротивставување или откажување во секое време со контакт Hanukeii, по е-пошта адресирана до контакт @ Hanukeii.com, приложувајќи копија од вашиот NIF или документ за замена за идентификација.

9.3. Одговорите означени со * во формуларот за регистрација се задолжителни. Вашата не-одговор ќе спречи да се изврши набавка на избрани производи.

 

10. ЛОГОВОРИ

10.1       Hanukeii Тоа ќе ја олесни употребата на лични лозинки за корисникот кој се регистрира како таков на веб-страницата. Овие лозинки ќе се користат за пристап до услугите дадени преку Интернет-страницата. Корисникот мора да ги чува лозинките под нејзина единствена одговорност во најстрога и апсолутна доверливост, претпоставувајќи, според тоа, колку штети или последици од кој било вид произлегуваат од прекршувањето или откривањето на тајната. Од безбедносни причини, лозинката за телематскиот пристап до услугите поврзани со веб-страницата може да биде изменета во секое време од страна на корисникот. Корисникот се согласува да го извести Hanukeii веднаш секоја неовластена употреба на вашата лозинка, како и пристап од неавторизирани трети страни до неа.

 

11. КОЛАЧИ

11.1       Hanukeii користи колачиња со цел да ги подобри своите услуги, да ја олесни навигацијата, да ја одржува безбедноста, да го потврди идентитетот на Корисникот, да го олесни пристапот до личните преференции и да ја следи нивната употреба на Продавницата. Колачињата се датотеки инсталирани на хард дискот на компјутерот или во меморијата на прелистувачот во папката претходно направена од оперативниот систем на корисникот за да ве идентификуваат.

 

11.2 Ако корисникот не сака да има инсталирано колаче на нивниот хард диск, тој мора да ја конфигурира програмата за прелистување на Интернет за да не ги прима. Исто така, Корисникот може слободно да ги уништи колачињата. Во случај Корисникот да одлучи да ги деактивира колачињата, квалитетот и брзината на услугата може да се намалат, па дури и да го изгубат пристапот до некои од понудените услуги во Продавницата.

 

12. ПРИМЕНО ПРАВО И ПРАВНОСТА

Овие општи услови се регулирани со шпанскиот закон. Секоја контроверзија што произлегува од толкувањето или извршувањето што може да се појави во однос на валидноста, толкувањето, исполнувањето или решението на овој договор ќе биде доставено до надлежноста и конкуренцијата на судовите и трибуналите на градот Мадрид, откажувајќи се од каква било надлежност што може да одговара на Корисникот, под услов важечкото законодавство да го дозволи тоа.