Враќање и право на повлекување

Се враќа Hanukeii

 

1. Врати за производство на дефекти.

Корисникот може да се врати на HANUKEII, кој било производ што претставува производствен дефект. Имајќи ја предвид природата на договорените производи, Корисникот ќе има период од еден месец до кој ќе комуницира HANUKEII недостаток на сообразност со нив. Ако овој период е надминат, сите оштетувања ќе ги преземе Корисникот.

За да го официјализирате повратот, Корисникот мора да контактира HANUKEII во период од еден месец, до адресата за контакт @ hanukeii .com, означувајќи го производот или производите што треба да се вратат, приложена фотографија и детален список на дефекти пронајдени во него

Еднаш HANUKEII ја прими комуникацијата од Корисникот, ќе ве извести во рок од 3-5 работни дена дали да го вратите производот или не. Во случај враќањето да продолжи, HANUKEII Willе му покаже на Корисникот начинот на собирање или испраќање на неисправен производ во нивните канцеларии / магацини.

Секој производ што треба да се врати мора да биде неупотребен и со сите свои етикети, амбалажа и, доколку е соодветно, документација и оригинални додатоци што доаѓаат со него. Ако Корисникот не продолжи на овој начин, HANUKEII го задржува правото да одбие враќање.

Откако производот ќе се прими и ќе бидат проверени дефектите, HANUKEII Тоа ќе му даде на Корисникот можност за замена на производот со друга идентична карактеристика, освен ако оваа опција е објективно невозможна или непропорционална со HANUKEII.

Во случај ако поради недостаток на залиха, друг производ со идентични карактеристики не може да се испорача, Корисникот може да избере да го раскине договорот (т.е. враќање на уплатените износи) или да побара испорака на друг модел што Корисникот доброволно избира.

Испораката на производот со идентични карактеристики или новиот модел што корисникот ќе го избере, како што е соодветно, ќе се изврши во наредните 3-5 работни дена од датумот на кој HANUKEII Корисникот ќе ја потврди замената на неисправниот производ или пратката на новиот модел.

Замената, испраќањето на нов модел или раскинувањето на договорот нема да значи дополнителни трошоци за Корисникот.   

Ако Корисникот го раскине договорот, HANUKEII ќе изврши враќање на целата сума исплатена на Корисникот за купување на неисправен производ.

HANUKEII ги известува Корисниците дека терминот за враќање на уплатените износи ќе зависи од начинот на плаќање што Корисникот би го користел при купување на производот.

2. Повлекување.

Во случај Корисникот да не е задоволен од производите примени по негова нарачка, Корисникот, во согласност со Општиот закон за одбрана на потрошувачите и корисниците, ќе има период од четиринаесет (15) календарски денови за враќање на тоталитетот на нарачката или, ако сакате, можете да вратите кој било од производите што ја сочинуваат вкупната нарачка и сите без казна и без потреба да ги наведете причините.

Сепак, Корисникот мора да ги сноси директните трошоци за враќање на HANUKEII, без оглед дали ќе ја вратите нарачката во целост или ќе решите да вратите само некои од производите во нарачката.

За да го официјализирате повратот, мора да контактирате HANUKEII на адреса контакт @ hanukeii .com, со испраќање на пополнет образец за повлекување кој ги придружува овие Услови и правила како АНЕКС 1. По приемот на споменатата комуникација, HANUKEII Willе го наведе начинот на испраќање на нарачката до нејзините канцеларии или магацини.

 

HANUKEII не е одговорна за курирската компанија што Корисникот ја ангажира да ја врати нарачката. Во оваа смисла, HANUKEII му препорачува на Корисникот тоа бараат курирската компанија да ви обезбеди доказ за испорака штом курирот го депонира производот во канцелариите на HANUKEII, така што Корисникот е свесен дека производот е правилно доставен до HANUKEIIHANUKEII не е одговорна за адресата каде што Корисникот ја испраќа нарачката за враќање. Секогаш треба да биде наша канцеларија во случајот на Европа. Ако немавме потврда за испорака и корисникот не достави потврда за испорака, HANUKEII нема да биде одговорен за загубата и ќе биде корисникот кој ќе мора да ја побарува транспортната компанија што склучи договор.

Трошоците за враќање на нарачката (како што се трошоците за испорака преку курирските компании) ќе бидат на товар на корисникот.

Производот мора да биде неискористен и со сите негови етикети, амбалажа и, кога е соодветно, документација и оригинални додатоци што доаѓаат со него. Ако Корисникот не постапи на овој начин или ако производот претрпел било каква штета, Корисникот прифаќа дека производот може да претрпи амортизација или тоа HANUKEII враќањето може да биде одбиено.

Еднаш HANUKEII проверете дали нарачката е во добра состојба, HANUKEII ќе продолжи да ги врати вкупните износи платени од Корисникот.

Ако Корисникот одлучи да ја врати нарачката во целост, HANUKEII ќе му ги врати на Корисникот сите суми што тој би ги платил и ако само вратил некој од производите, ќе се врати само делот што одговара на тие производи.

HANUKEII ги известува Корисниците дека терминот за враќање на уплатените износи ќе зависи од начинот на плаќање што Корисникот би го користел при купување на производот. Во секој случај, HANUKEII ќе ги врати платените износи што е можно поскоро и, во секој случај, во рок од 14 календарски дена по датумот на прием на вратениот производ.

 

Политика за размена на производи

HANUKEII не ја прифаќа промената помеѓу производот купен од Корисникот за друг производ што се нуди на Интернет-страницата.

Во случај Корисникот да сака да ја промени промената на производот, тие мора да го искористат своето право на повлекување во однос на истото, утврдено во точка 6.2 и последователно да го купат новиот производ што го сакаат.